Navigácia

Kontakt

 • ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej, Nábrežie 4.apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
  Nábrežie 4. apríla 1936/23, 03101 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 445524989
Streda 10. 8. 2022

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Milé mamičky, pozdravujeme Vás s dievčatami z tanečného krúžku. Toto sa im podarilo nacvičiť pre Vás - milé mamičky. Prajeme Vám krásny zvyšok nedele.

 • Na stránke www.zsmrm.sk nájdete dokument - Opatrenia v šk. roku 2021/2022 obsahujúci opatrenia počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v školskom roku 2021/2022 na ZŠ M. R. - Martákovej.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album 3.B: Web stránka: Deň Zeme.

  Aj v našej 3.B triede sme 22.4.2021 vzdali hold našej krásnej Zemi. Deti si pripravili referáty a rôzne zaujímavosti, ktoré prezentovali pred spolužiakmi. Spolu sme si pozreli aj krátky film o dôležitosti separovania odpadu a potom sme kreslili našu krásnu Zemeguľu... Deti ju potom vyzdobili zaujímavými odkazmi a želaniami...

  • Počet výchovných skupín v školskom klube detí

  - v školskom klube detí bude od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 zriadených 14 výchovných skupín

  • Prevádzka školského klubu

  - vzhľadom na dodržiavanie hygienických opatrení a bezpečnostných predpisov, bude v čase od 1. júna do 30 júna 2020 upravená prevádzka školského klubu detí nasledovne:

  - ranný školský klub detí nebude v prevádzke

  - poobedný školský klub detí bude v prevádzke v čase od 11,00 do 16,00 hod., každý pracovný deň

  • Prie
 • Zákonný zástupca žiaka odovzdá dieťa do školy pred začiatkom vyučovania. Žiaci vstupujú do školy bez rodičov (zákonných zástupcov). Žiaci vchádzajú do budovy školy 3 vchodmi:

  • VCHOD ŠKD – žiaci 1. ročníka
  • VCHOD 1. stupeň – žiaci 2. a 3. ročníka
  • HLAVNÝ VCHOD (vchod 2. stupeň) – žiaci 4. a 5. ročníka

  Nástup do školy bude rozdelený do nasledovných časových úsekov:

  7:15 – 7:30 1.A, 1.B, (vchod ŠKD)

  2.A, 2.B, 2.C, (vchod 1. stupeň)

  4.A, 4.B, 4.C (hlavný vchod)

 • Riaditeľka školy na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ rozhodla o zásadách hodnotenia.

  Zásady hodnotenia:

  1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Toto hodnotenie má individualizovaný a motivačný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka, sebahodnotenie (pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní).

 • 5.B: Fotoalbum
  23. 12. 2016

  Do galérie 5.B: Fotoalbum boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej, Nábrežie 4.apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
  Nábrežie 4. apríla 1936/23, 03101 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 445524989

Fotogaléria